न्यूजीलैण्डमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समाप्त भएको १०० दिन पुगेको छ ।

न्यूजीलैण्डमा २६ फेब्रुअरीमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो त्यस पाछि कोरोना सङ्क्रमणको अन्तिम पुष्टि १ मई मा भेट्टीएको थियो ।

एक मई पाछि न्यूजीलैण्डमा १०० दिन सम्म कोरोना भाइरसको नयाँ पुष्टि भएको छैन ।

न्यूजीलैण्डले कोरोना भाइरस नियंत्रण गर्न तीन मुख्य कदम कडाईका साथ पालन गरायो ।

१ – अन्तराष्ट्रीय सीमाना बाट देश प्रबेस गर्ने लाई रोक लगाई कोरोना नियंत्रण

२ – देशमा कोरोना भाइरस पुष्टि पाछि तुरुन्तै लकडाउन र गरेर सामाजिक दूरी बनाउन आग्रह

३ – कोरोना पुष्टि पाछि बिरामी को कन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग र क्वारन्टीन

न्यूजीलैण्डले यस्ता कदम अत्यन्त कडाईका साथ पालन गराई कोरोना बिरुद्ध को लडाई जीत्यो ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *