काठमाडौँ – नेपाल कोरोना भाइरस रोकथामामा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । नेपालमा कोरोना कोरोना भाइरस बाट मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा मृत्युदर प्रति दश लाखमा एक रहेको छ । कोरोना भाइरस बाट भारतमा प्रतिदशलाख १४ जनाको मृत्युदर रहेको ...