भारत र चीनको बीचमा एलएसीमा बढीरहेको तनावको बीचमा ५९ चीनका प्रमुख मोबाइल एप्पलीकेशनहरुलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । प्रतिबन्ध लगाईएका ऐप्प हरुमा प्रमुख यूसी ब्राउज़र, क्याम स्कैनर र टिकटक लगायत अन्य ५६ ऐप्प छन । टिकटक का एक बिलियन ...