न्यूजीलैण्डमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समाप्त भएको १०० दिन पुगेको छ । न्यूजीलैण्डमा २६ फेब्रुअरीमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो त्यस पाछि कोरोना सङ्क्रमणको अन्तिम पुष्टि १ मई मा भेट्टीएको थियो । एक मई पाछि न्यूजीलैण्डमा १०० दिन सम्म कोरोना ...