काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रतनिधिसिभा वघिटनका सन्दर्भमा अदालतको नर्णिय काँग्रेसले स्वीकार्ने बताएका छन् । पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालकिाको वरिोध सभामा महामन्त्री कोइरालाले संसद् वघिटनवरिुद्ध मुद्दा अदालतीय प्रक्रयिामा रहेकाले अदालतको नर्णिय काँग्रेसलाई मान्य हुने बताए । तर संवधिानलाई ...